Tình trạng:

Xếp hình Người Sói Wolverine Batpool Spider Gwen Flash Batmite Ninja Strike Weapon-X Minifigures Pogo Pg8147

16,000 

 Freeship 10K (Đơn Hàng Từ 100K) 
 Freeship 20K (Đơn Hàng Từ 200K)