Tình trạng:

Tấm Nền Base Đế Gắn Trưng Bày và Minifigure Base 32×32 Nút Hàng Loại 1 Dày Dẻo Đàn Hồi

40,000 49,000 

 Freeship 10K (Đơn Hàng Từ 100K) 
 Freeship 20K (Đơn Hàng Từ 200K)