Tình trạng:

Mortal Kombat Đồ Chơi Lắp Ráp Trí Tuệ Mô Hình Scorpion Raiden Baraka Kitana Jax Kung Lao KF6094

18,000 

 Freeship 10K (Đơn Hàng Từ 100K) 
 Freeship 20K (Đơn Hàng Từ 200K)