Tình trạng:

Mô Hình Minifig Nhân vật hóa trang Người chuối sinh viên cá mập lính PG961-PG964

10,000 16,800 

 Freeship 10K (Đơn Hàng Từ 100K) 
 Freeship 20K (Đơn Hàng Từ 200K)