Tình trạng:

Xe Tăng Quân Sự Leopard 1 Đồ Chơi Lắp Ráp Xếp Hình Quân Sự Kampfpanzer Battle German Tank XB06049

520,000