Tình trạng:

Base 16×16 Tấm Nền Đế Gắn Trưng Bày Minifig và Các Mô Hình Lắp Ráp Khác Hàng Loại 1 Dẻo Đàn Hồi và Đa Dạng Màu

15,000 

 Freeship 10K (Đơn Hàng Từ 100K) 
 Freeship 20K (Đơn Hàng Từ 200K)